Geschiedenis
Agrarisch Loonwerk
Grondwerk
Sloot- en Baggerwerk
Groenonderhoud
Handel en Fourage
Verhuur Opslagruimte
Contactgegevens
Groenonderhoud
Groenonderhoud verzorgt Loonbedrijf Lozeman bv in de vorm snoeien, snipperen en maaien.
Maaionderhoud kunnen wij op diverse manieren voor u verrichten:
  • Ecologisch maaibeheer van bermen, terreinen en taluds
  • Maaien en direct afzuigen van bermen en taluds
  • Klepelmaaien van bermen, terreinen en taluds
  • Bosmaaien rondom obstakels en taluds

Maaiwerk wordt verricht volgens de gedragscode van de Flora-en-Fauna wet. Langs wegen wordt gewerkt met actie-frames voor de verkeersveiligheid. 
Bij ecologisch maaibeheer wordt geprobeerd het restproduct op een duurzame manier te verwerken tot bijvoorbeeld voerbalen.
Uniek bij Loonbedrijf Lozeman bv is de hout-versnippercombinatie. Deze kraaningevoerde versnipperaar kan stammen en takken tot 28 cm. verwerken tot mooie uniforme houtsnippers. Deze houtsnippers worden vrijwel altijd op een duurzame manier gebruikt als brandstof voor houtkachels op veehouderijen.

 
 Maaien en direct afzuigen van taluds                      Maai-zuigen langs de openbare weg

 
Houtversnipperen, compact met opbouwhoogkipper   Houtversnipperen, direct in grote kipwagen

 
  Ecologisch maaibeheer met schijvenmaaiers      Restproduct opharken, verwerken tot voerbalen
Hoofdpagina