Geschiedenis
Agrarisch Loonwerk
Grondwerk
Sloot- en Baggerwerk
Groenonderhoud
Handel en Fourage
Verhuur Opslagruimte
Contactgegevens
Sloot- en Baggerwerk
Een groot deel van het werk van Loonbedrijf Lozeman bv is het schonen van sloten. Naast trekker-maaikorf combinaties van 4,30 meter wordt er gewerkt met een Hemos-baggerspuit en een mobiele kraan die het slootvuil direct kan laden in een dumper met slootvuilschotten.
Er wordt gewerkt volgens de gedragscode van de Flora-en-Fauna wet en langs de openbare weg wordt er gebruik gemaakt van actie-frames ten behoeve van de verkeersveiligheid.


 
  Trekker met 4,3m. maaikorf combinatie               Sloten reinigen: altijd veel belangstelling


 
 Baggeren met een Hemos-baggerspuit                  Resultaat van een gebaggerde sloot
Hoofdpagina