Geschiedenis
Agrarisch Loonwerk
Grondwerk
Sloot- en Baggerwerk
Groenonderhoud
Handel en Fourage
Verhuur Opslagruimte
Contactgegevens
Agrarisch Loonwerk
Het agrarisch loonwerk bestaat hoofdzakelijk uit grasoogstwerkzaamheden voor de veehouderij. Daarnaast kun u bij ons terecht voor het fresen van walkanten en greppels en voor het verspreiden van vaste mest.

                                                                                                                      

 
Gras inkuilen met opraap-doseerwagens:          Ronde balen persen met een Welger-Lely combi:

   -Hoge capaciteit, snijden op 3,5 cm                       -Strakke balen, snijden tot 4 cm
  -Lossen met doseerwalsen, homogeen product       -Balen kunnen rechtop worden neergezet
  -Grote banden, kuil aanrijden met een shovel          -Doseren van kuiltoevoegmiddelen mogelijk
  -Doseren van kuiltoevoegmiddelen mogelijk 
 Kleine balen persen met Welger persen:              Balen wikkelen met een Tawi-miniwikkelaar:

     -Gebruik 8-paks verzamelwagen mogelijk                -Kuilgrasbalen van 20 tot 60 kg. 
   -Gebruik slee in combinatie met wagen mogelijk       -Stofvrij product, makkelijk te hanteren
                                                                                -Ideaal voor paardenhouders Walkanten en Greppels fresen:                              Mest verspreiden met een BE9 breedstrooier

      -Snel verwijderen slootvuilwallen                          -Staande walsen, mooi egaal strooibeeld
      -Greppels fresen op dubbelluchtbanden                 -Grote banden, strooier heeft 10m3 inhoud
      -Vuil wordt ruim verspreid                                    -Meststrooier is tevens los te huur
Hoofdpagina